Vergoeding verzekeraar

Praktische zaken

Heeft u een restitutiepolis?

Wanneer u een restitutiepolis heeft dan kunt u zich meteen aanmelden. Uw betaalt geen extra kosten voor uw behandeling.

In geval van een restitutiepolis wordt de behandeling voor 100% vergoed door de verzekeraar. 

Naturapolis of Combinatiepolis

Als u bij aanmelding een budget, naturapolis of combinatiepolis heeft, dan wordt aan u uitgelegd wat dit voor u betekent. 

Als u in het eerste behandeljaar geen restitutiepolis heeft dan betekent dit voor u een jaarlijkse eigen bijdrage

van medio mei tot 1 augustus een eigen bijdrage van 750,00

van 1 augustus tot 1 september een eigen bijdrage van 600,00

van 1 september tot oktober een eigen bijdrage van 450,00

van 1 oktober tot 1 november een eigen bijdrage van 300,00

van 1 november tot 1 december een eigen bijdrage van 150,00

Vanaf 1 december geen eigen bijdrage.

Wij nemen geen patienten aan die een budget polis hebben.

Deze eigen bijdrage zorgt ervoor dat u in het eerste behandeljaar niet hoeft bij te betalen. In deze gevallen vergoedt de verzekeraar een deel van de behandeling (70 – 75% van het marktconforme tarief, wat in wezen neerkomt op een vergoeding van 60 % van de totale behandeling).

Belt u gerust met ons secretariaat als u vragen heeft. Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met vrijdag.

Wij nemen geen patiënten aan die verzekerd zijn bij: zorg en zekerheid, eno.

Opvolgend behandeljaar

Om onnodige kosten te voorkomen en u van goed advies te voorzien raden wij u aan een restitutiepolis af te sluiten aan het eind van het kalenderjaar. 

Restitutiepolissen zijn in de regel iets duurder dan de natura polissen, ongeveer 5 – 15 euro per maand. Het voordeel hierbij is wel dat u zelf kunt bepalen bij wie u in behandeling wilt. U bent in dit geval dus niet afhankelijk van de contracten die uw verzekeraar heeft met bepaalde zorgverleners.


Afwikkeling declaraties

1 januari j.l. is het zorgprestatiemodel in werking getreden. Dit betekent dat de declaraties maandelijks worden verrekend.

Wat betekent dit voor u

Het CITB heeft een betaalovereenkomst met de volgende verzekeraars; alle labels van achmea, dus ook zilveren kruis, alle labels van vgz, pno, onvz en fbto.  De maandelijkse verwerking van de declaraties van het CITB verlopen direct via deze verzekeraars. Als u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent, dan hoeft u verder niets te doen.

cz, ohra, menzis en dsw

Het CITB heeft geen betaalovereenkomst met o.a. de volgende verzekeraars: Cz, Ohra, Delta Loyd, Dsw en Menzis. Wanneer u verzekerd bent bij een van de bovengenoemde verzekeraars, dan ontvangt u maandelijks via het citb de rekening (declaratie). Het komt erop neer dat u de rekening bij uw verzekering aanbiedt. Zij vergoeden de declaratie aan u. Bij een restitutiepolis wordt u declaratie volledig vergoed.

Wanneer u een budget of een naturapolis heeft dan wordt het gehele bedrag (100%) aan u gedeclareerd door ons. De verzekering vergoedt een deel van het bedrag aan u. Inzake het eerste behandeljaar betaalt u aan ons wat de verzekeraar aan u vergoedt. 

Het citb neemt het gedeelte wat niet vergoed wordt door uw verzekeraar voor haar rekening (coulance regeling). U betaalt hiervoor in de plaats de eigen bijdrage. Dit geldt alleen voor het eerste behandeljaar. Voor het opvolgende behandeljaar gelden andere regels (zie volgende paragraaf).

Het eigen risico wordt ook door uw verzekeraar met u verrekend. Voor 2022 is dat E 385,- per jaar wat kan oplopen als u een hoger eigen risico genomen hebt. 


Opvolgend behandeljaar

Om onnodige kosten te voorkomen en u van goed advies te voorzien raden wij u aan een restitutiepolis af te sluiten aan het eind van het kalenderjaar. 

Restitutiepolissen zijn in de regel iets duurder dan de natura polissen, ongeveer 5 – 15 euro per maand. Het voordeel hierbij is wel dat u zelf kunt bepalen bij wie u in behandeling wilt. U bent in dit geval dus niet afhankelijk van de contracten die uw verzekeraar heeft met bepaalde zorgverleners.

Let op! Als u het opvolgende behandeljaar zelf geen restitutiepolis afsluit dan heeft dit de volgende gevolgen: 

– Of u betaalt aan het einde van elke maand zelf het restbedrag, dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed aan het CITB. 

– Of u kiest ervoor de behandeling na het eerste jaar te stoppen.

Bij het uitkiezen van een restitutiepolis moet u goed opletten dat het werkelijk om een restitutiepolis gaat die 100% vergoed. Dat deze polis ook geldt voor de niet-gecontracteerde zorg. Verzekeraars zijn zelf over het algemeen erg onduidelijk als u om informatie hieromtrent vraagt.

Raadpleeg liever een website als; www.zorgwijzer.nl

Mocht u zich in een specifieke financiële situatie bevinden (zoals bijvoorbeeld in het geval van een bijstandsuitkering) en de verhoging van de maandpremie heeft een essentiële negatieve invloed op uw besteedbaar inkomen, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij kunnen dan gezamenlijk naar een oplossing voor dit probleem kijken, welke geen negatieve gevolgen heeft voor u.


Uitleg declaratie

De vergoeding van uw behandeling heeft als basis de DSM-V classificatie en zorgzwaarte (o.a. de honos vragenlijst). 

De declaraties die u krijgt bestaan uit directe tijd registraties welke door de verschillende professionals binnen uw behandeltraject zijn gemaakt.

Wij besteden ook tijd aan uw dossier, de zgn indirecte tijd, welke is verrekend binnen het tarief van de declaraties. De indirecte tijd bestaat uit: het opstarten van uw dossier inclusief het maken van het indicatieverslag, het opstellen van het behandelplan, administratie, verslaglegging, multidisciplinair overleg, schriftelijke communicatie en soms overleg van uw behandelaar met collegae: bv een eerdere hulpverlener, iemand bij een verwijzende instantie, bedrijfsarts en de huisarts. 

De wettelijke eigen bijdrage is door de overheid is vastgesteld en geldt voor eenieder die zorg geniet vanuit de basisverzekering. Voor 2022 is dat E 385,- per jaar wat kan oplopen als u een hoger eigen risico genomen hebt. 

Tevens bestaat het DBC-tarief ook uit de totale kostprijs om zorg te kunnen verlenen, hieronder vallen kosten van gebouwen, kosten van kapitaalslasten, kosten van geboden faciliteiten en kosten van uw behandeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt het DBC-tarief vast en publiceert deze op hun website www.nza.nl.