Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van het CITB is goedgekeurd, onze gegevens zijn bekend bij Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Bijgaand vindt u documenten welke betrekking hebben op het kwaliteitsstatuut. Mocht u inzage willen verkrijgen in het professioneel statuut, kwaltiteitsstatuut, of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CITB.