Criteria voor verwijzing

De huisarts bepaalt of er sprake is van klachten of een vermoeden van een psychiatrische stoornis op basis van de ernst van de klachten, de complexiteit en het risico op gevaar.

De criteria die zorgverzekeraars stellen aan een verwijzing naar de SGGZ zijn:

  • De datum op de verwijsbrief dient vooraf te gaan aan de datum van het eerste gesprek.
  • De huisarts dient een vermoedelijke DSM diagnose te vermelden op de verwijsbrief.
  • De huisarts moet expliciet vermelden dat het een verwijzing is naar de SGGZ.
  • De verwijsbrief dient ondertekend te zijn.

Het definitief stellen van een DSM diagnose door de huisarts is voor verwijzing niet nodig, een vermoedelijke diagnose is voor de SGGZ voldoende.