Benadering CITB

Wij hechten waarde aan korte lijnen en samenwerking met onze collegae die naar ons verwijzen. Overleg heeft ons inziens bijna altijd een meerwaarde ten aanzien van het uitvoeren van een adequate behandeling voor de patiënt.

Verder hebben wij vanuit een integrale visie een werkwijze ontwikkeld met mogelijkheden van farmacotherapie, psychiatrische en psychologische behandelingen waarmee wij een effectief genezingsproces willen realiseren met duurzaam resultaat.

Vanaf de start van het behandeltraject krijgen cliënten een vaste behandelaar. Wij werken met de modernste behandelmethoden, met als uitgangspunt van het behandelplan de DSM-5 diagnose en de doelstellingen die cliënten zelf willen behalen.

De  psychiater is hoofdbehandelaar van ons centrum. Onze patiënten kunnen wanneer nodig en gewenst op zeer korte termijn ook de noodzakelijke behandeling verkrijgen van de psychiater.

De volgende elementen nemen wij mee in onze diagnose en behandelplan;

  • Het somatische element met als doel een gezonde verhouding met het lichaam
  • Het cognitieve element met als doel om cognitief welzijn te bevorderen
  • Het emotionele element met als doel een adequate emotionele beleving
  • Het gedragsmatige element met als doel congruentie t.a.v andere elementen
  • Het sociale element met als doel ervaren van bevredigende sociale contacten
  • Het existentiële element met als doel zingeving te ervaren in het leven