Werkwijze

Wanneer u zich bij ons aanmeldt, dan wordt er eerst besproken wat u als problematiek ervaart en wordt er een intake gesprek gepland. Het is de bedoeling dat de persoon met wie u een intake gesprek hebt ook uw vaste behandelaar wordt tijdens het hele behandeltraject.

Vanaf het begin kijken wij zo breed mogelijk naar de problematiek en wat u wilt bereiken in het traject. We kijken daarbij naar u, als uniek mens, uw algehele situatie en uw mogelijkheden. 

Ons uitgangspunt van onze werkwijze is, dat u zoveel als mogelijk de regie kan houden over uw behandeltraject. 

Wij werken met een professioneel, ervaren en deskundig multidisciplinair team, welke bestaat uit een psychiater, een psychotherapeut, een gz psycholoog en ervaren psychologen. Alle professionals hebben ruime ervaring met de werkwijze van het citb en ervaring binnen het veld van de sggz. Wij hebben ook regelmatig overleg met elkaar.

Aan het einde van de intakefase wordt er door onze psychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog,  de problematiek en de richting van de behandeling met u besproken. Het behandelplan wordt samen met u vastgesteld en geëvalueerd tijdens de behandeling. Regelmatig vinden er ook evaluatie gesprekken plaats met de psychiater, of regiebehandelaren om te kijken of er “op koers wordt gevaren”. 

Wanneer nodig of gewenst kan er van de verschillende disciplines binnen ons team gebruik worden gemaakt, te denken valt aan medicatie (vragen), consult, overleg of een vaardigheid van een van onze collega’s. U kunt ten alle tijden vragen die u heeft,  bespreken met uw behandelaar of uw regiebehandelaar.

Uw ideeën en feedback zijn welkom.