Visie op behandeling

Het CITB is een instelling die zich onderscheidt door een sfeer van ongedwongenheid en een open houding naar de patient. Onze collega’s worden geselecteerd op hun professionaliteit en betrokkenheid.

Bij de diagnosestelling en het behandelplan gaan wij uit van de volgende gebieden;

  • U hebt een gezonde verhouding met uw lichaam.
  • U beschikt over overtuigingen en gedachtes die het welzijn bevorderen.
  • U ervaart passende emotionele belevingen.
  • U hebt overeenstemming in gedrag ten opzichte van de andere gebieden.
  • U ondervindt de voor jou juiste sociale contacten.
  • Passend bij uw wereldbeschouwing en (sub) cultuur. U ervaart zin in het leven.

Elk individu is anders en uniek. Het CITB gaat uit van de individuele mogelijkheden en zelfstandigheid van de cliënten (sterke kanten en kwetsbaarheden). Tevens gaan we werken met de doelen die u voor ogen hebt.

De behandeling is erop gericht dat daar waar denkbaar de oorzaken van de problematiek worden opgelost. En/of dat met de mogelijkheden die er zijn, het beste naar boven wordt gehaald. Dat u kunt werken aan optimaal herstel, passend bij uw situatie.

Wij werken daarbij met de nieuwste en modernste wetenschappelijk bewezen behandelmethoden.

De relatie tussen u en de behandelaar is op basis van gelijkwaardigheid. Wij stimuleren het gebruik van verschillende vormen van feedback tijdens het behandelproces, zowel door de behandelaar, alsook door u.