Klachtenregeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Hieronder staan de mogelijkheden.

Een klacht kan altijd aan de klachtenfunctionaris schriftelijk c.q. elektronisch worden ingediend via klachten@cbkz.nl en/of per post aan de Klachtenfunctionaris CITB, Antwoordnummer 570, 4200 WB te Gorinchem. U kunt de klachtenfunctionaris ook per telefoon bereiken; via 0183-682829. Buiten kantooruren kunnen mensen inspreken op de voicemail, dan wordt er vervolgens contact met u opgenomen. 

Bezwaren kunnen uiteraard ook met uw behandelaar, uw regiebehandelaar, het secretariaat of directeur bespreken. Wij staan open in wat u als probleem ervaart. Vaak leidt zo’n gesprek tot een passende oplossing.