Centrum voor Integrale
Therapie en Begeleiding

Het CITB is een ambulante, kleinschalige en toegankelijke specialistische GGZ-instelling.

De belangrijkste uitgangspunten in onze werkwijze zijn;

Het verhaal van de patiënt, de context en de mogelijkheden. Elk individu is anders en uniek.

Het citb gaat uit van de individuele mogelijkheden en zelfstandigheid van de patiënten (sterke kanten, alsook de kwetsbaarheden).

Wij vragen naar uw doelstellingen voor de therapie en uw feedback tijdens de behandeling, zodat er gewerkt kan worden naar optimaal herstel, passend bij uw situatie.

Een aantal praktische zaken

Het Secretariaat is aanwezig van maandag tot en met vrijdag.

Voor vragen over uw aanmelding, verzekeringskwesties, het wijzigen van afspraken of algemene vragen belt of mailt u met het secretariaat.

Wijzigen van afspraken minimaal 48 uur en 2 werkdagen van tevoren afzeggen.

Wij hebben lunchpauze van 12.30 – 13.00.

Het kan zijn dat wanneer u op kantoortijden belt, u de voicemail verkrijgt. In dat geval is de medewerker van het secretariaat aan de telefoon.

In beide bovenstaande gevallen: spreek gerust een bericht in, dan bellen wij u terug.

Op dit moment hebben wij een wachtlijst van een aantal weken.

Tijdens uw behandeling bij het CITB zijn wij verplicht om u periodiek een tevredenheidsvragenlijst toe te sturen. Wij zullen deze via e-mail verzenden en waarderen het als u het voor ons invult.

In verband met het coronavirus het volgende:

Een ieder, dus ook het citb, moet rekening houden met de gevaren die het heersende coronavirus met zich mee brengt. Daarnaast is van belang met maatregelen ter preventie niet meer dan nodig en verantwoord andere maatschappelijke functies in gevaar te brengen.

Wij willen met een ieder die een afspraak met het citb heeft samen afwegen of er omstandigheden zijn die het laten doorgaan van de afspraak wel of niet verantwoord maken.

Verder volgen wij de maatregelen die het rivm voorschrijft.

Extra aandacht zal tevens besteed worden aan uitvoerbare preventieve maatregelen:
• We houden gepaste afstand en zien af van handen schudden.
• Kom niet vroeger dan hooguit enkele minuten voor de afgesproken tijd.
• Zorg voor gewassen handen.
• De deurknoppen, lift en trapleuning worden regelmatig ontsmet.