Centrum voor Integrale
Therapie en Begeleiding

De belangrijkste uitgangspunten in onze werkwijze zijn;

Het verhaal van de patiënt, de context en de mogelijkheden. Elk individu is anders en uniek.

Het citb gaat uit van de individuele mogelijkheden en zelfstandigheid van de patiënten (sterke kanten, alsook de kwetsbaarheden).

Wij vragen naar uw doelstellingen voor de therapie en uw feedback tijdens de behandeling, zodat er gewerkt kan worden naar optimaal herstel, passend bij uw situatie.

 

 

Secretariaat

Vanwege de vakantieperiode is er een zomerrooster voor het secretariaat in werking getreden tot en met 4 augustus. Dagen dat het secretariaat aanwezig is:

week 27: maandag, dinsdag en donderdag: 4, 5 en en 7 juli.

week 28 : maandag, dinsdag en donderdag: 11, 12 en 14 juli

week 29: dinsdag en donderdag: 18 en 20 juli

week 30: dinsdag en donderdag 26 en 28 juli

week 31: dinsdag en vrijdag 2 en 5 augustus

 

Het kan zijn dat wanneer u op de bovengenoemde data in kantoortijden belt, u de voicemail verkrijgt. In dat geval zijn wij telefonisch in gesprek. Spreek dan gerust een bericht in, dan bellen wij u terug. Op de overige dagen wordt de voice mail ook afgeluisterd door een van onze medewerkers.

 

 

 

Bereikbaarheid

Het citb is een kleinschalige instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kunt u altijd terecht bij uw huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij u verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

 

Corona

Een ieder, dus ook ik, moet rekening houden met de gevaren die het heersende coronavirus met zich mee brengt. Daarnaast is van belang met maatregelen ter preventie niet meer dan nodig en verantwoord andere maatschappelijke functies in gevaar te brengen.

Extra aandacht zal besteed worden aan uitvoerbare preventieve maatregelen.
We houden gepaste afstand en zien af van handen schudden.
Kom niet vroeger dan hooguit enkele minuten voor de afgesproken tijd.
Zorg voor gewassen handen

Een aantal praktische zaken

Het wijzigen van afspraken kunt u kosteloos, minimaal 48 uur en 2 werkdagen van tevoren aangeven aan het secretariaat.

Op dit moment hebben wij een wachtlijst van ongeveer 4 weken.

Meting omtrent de tevredenheid van de behandeling: Tijdens uw behandeling sturen wij u periodiek een vragenlijst. Embloom verstuurd deze via de e-mail in opdracht van het citb. Wij waarderen het als u deze vragenlijst voor ons invult.