Centrum voor Integrale
Therapie en Begeleiding

Het citb is een kleinschalige en toegankelijke instelling.

 

De belangrijkste uitgangspunten in onze werkwijze zijn;

Het verhaal van de patiënt, de context en de mogelijkheden. Elk individu is anders en uniek.

Het citb gaat uit van de individuele mogelijkheden en zelfstandigheid van de patiënten (sterke kanten, alsook de kwetsbaarheden).

Wij vragen naar uw doelstellingen voor de therapie en uw feedback tijdens de behandeling, zodat er gewerkt kan worden naar optimaal herstel, passend bij uw situatie.

 

 

Heeft u een restitutiepolis?

Dan kunt u zich meteen aanmelden, uw behandeling wordt volledig vergoed.

 

Bereikbaarheid

Het citb is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kunt u altijd terecht bij uw huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij u verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Corona

Een ieder, dus ook ik, moet rekening houden met de gevaren die het heersende coronavirus met zich mee brengt. Daarnaast is van belang met maatregelen ter preventie niet meer dan nodig en verantwoord andere maatschappelijke functies in gevaar te brengen.

Extra aandacht zal besteed worden aan uitvoerbare preventieve maatregelen.
We houden gepaste afstand en zien af van handen schudden.
Kom niet vroeger dan hooguit enkele minuten voor de afgesproken tijd.
Zorg voor gewassen handen

Een aantal praktische zaken

Het wijzigen van afspraken kunt u kosteloos, minimaal 48 uur en 2 werkdagen van tevoren aangeven aan het secretariaat.

Op dit moment hebben wij een wachtlijst van een aantal weken.

Meting omtrent de tevredenheid van de behandeling: Tijdens uw behandeling sturen wij u periodiek een vragenlijst. Embloom verstuurd deze via de e-mail in opdracht van het citb. Wij waarderen het als u deze vragenlijst voor ons invult.