Wachtlijstbemiddeling

Informatie voor de cliënt:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met het CITB, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hulp bij crisis tijdens de wachttijd.

Wanneer u in een psychische crisis raakt, of u vermoedt dat u in een psychische crisis raakt, is het van belang dat u snel geholpen wordt. U belt dan uw huisarts en/of de crisisdienst GGZ van uw gemeente.