Klachtenregeling CITB

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Hieronder staan de mogelijkheden.

Een klacht kan altijd aan de klachtenfunctionaris schriftelijk c.q. elektronisch worden ingediend via klachten@cbkz.nl en/of per post aan de Klachtenfunctionaris CITB, Antwoordnummer 570, 4200 WB te Gorinchem. U kunt de klachtenfunctionaris ook per telefoon bereiken; via 0183-682829. Buiten kantooruren kunnen mensen inspreken op de voicemail, dan wordt er vervolgens contact met u opgenomen. 

Bezwaren kunnen uiteraard ook met uw behandelaar en/ of met uw regiebehandelaar worden besproken. Wij staan open in wat u als probleem ervaart. Vaak leidt zo’n gesprek tot een passende oplossing.

Mocht u van mening zijn dat dit niet voldoende is, dan kun u zich wenden tot een klachtencommissie. Het CITB is aangesloten bij de geschillencommissie. U kunt zich ook wenden tot het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.