Cliëntraad

Doelstelling van de cliëntraad

Onze visie is dat ontwikkeling en innovatie leiden tot het leveren van betere zorg. Daarom betrekken wij graag alle belanghebbenden bij onze organisatie om ervaringen te delen die kunnen leiden naar het beste resultaat voor onze cliënten.

Gezien de grote van onze instelling hebben wij geen clientraad. Mocht u feedback willen geven aan ons, dan staan wij daar open voor. Geef het door aan uw behandelaar, regiebehandelaar of aan een van onze secretariele medewerkers. Wij zullen dan contact met u opnemen.