Voor wie

Het CITB biedt ambulante behandeling aan mensen welke last ondervinden van een, of van een combinatie van de volgende gebieden;

 • Angstklachten
 • Depressieve klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Lichte verslavingsproblematiek
 • Trauma, onverwerkte levenservaringen
 • Levensproblemen
 • Somatische klachten (in overleg met uw huisarts of behandelend medisch specialist)
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • ADHD
 • Moeite met contact maken met eigen gevoelens
 • Onvoldoende controle over eigen emoties
 • Problemen in contact met anderen
 • Problemen met zingeving, die het dagelijkse functioneren dusdanig hinderen.

Wij zijn een ambulant centrum, dit betekent dat wij op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar zijn. Ons team bestaat uit professionals met ruime kennis en ervaring binnen de psychiatrie en de sggz. Tijdens de aanmeldingsfase, kijken wij nauwkeurig of ons team de behandeling kan bieden welke het beste bij uw problematiek en huidige situatie past. Wij zullen dit samen met u bespreken. Tevens werken wij zorgvuldig samen met uw verwijzer, wanneer dit benodigd is.

Uitsluitingscriteria:

Wanneer er sprake is van de onderstaande problematiek, kunt u het beste bij een andere zorginstelling passende behandeling verkrijgen. Het CITB heeft geen crisisdienst of 24-uurs beschikbaarheid van haar zorgverleners.

Als u een dagbehandeling nodig heeft.

Als u crisisgevoelig bent

Wanneer u ernstig suïcidaal bent.

U last heeft van een ernstige persoonlijkheidsstoornis, welke uw dagelijkse functioneren dusdanig belemmert, zodat een ambulante begeleiding welke het CITB biedt niet voldoende is om u adequaat te helpen.

Wanneer u last heeft van ernstige problemen rond impulsbeheersing, bijvoorbeeld naar buiten toe uitende agressie welke het gevaar van anderen met zich meebrengt of als u een maatregel heeft vanuit het juridische circuit.

Verandering van uw situatie tijdens de behandeling

Het kan voorkomen dat uw situatie of problematiek dusdanig verandert tijdens de behandeling dat het voor u het beste is dat u verwezen wordt voor een passende behandeling bij een andere instelling. Wij werken in een multi-disciplinair team en zullen deze situatie met elkaar en met u bespreken, wanneer deze omstandigheid zich voordoet. Wij zijn bereid wanneer het een tijdelijke situationele kwestie betreft, om met bijvoorbeeld, de crisisdienst samen te komen en met uw verwijzer te overleggen, zodat er een passende oplossing gevonden kan worden. Het kernpunt hierin is, dat u dan een passende behandeling verkrijgt, hetzij bij het CITB of bij een andere instelling.

De volgende punten kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij het besluit om de behandeling bij het CITB te beëindigen:

Fysieke en verbale agressie

Onveiligheid voor medepatiënten en/of medewerkers

Ernstige verslavingsproblematiek

Ernstige suïcidaliteit

Dreigen met agressie of dreigen met vernieling